Refleksion til fjerde søndag i advent

Refleksion til fjerde søndag i advent

Hvis du var forhindret i at komme til gudstjeneste i Nylars Kirke i dag, kan du her læse et uddrag af søndagens prædiken ved sognepræst Cæcilie Jessen. Den kan også hentes som et ark til print her.

Søndagens evangelielæsninger kan findes på Bibelselskabets hjemmeside her.

Da jeg satte mig ned for at skrive min prædiken i går morges, var det den smukkeste morgen. Det hele var tonet dybt i blåt udenfor, og tågen havde lagt sig tæt om det hele. Selv om klokken var næsten otte, var det nærmest stadig mørkt, fordi lyset ikke kunne bryde igennem nogen steder.

Og så blev tågen og den blå morgen brudt. Ikke af lys, men af lyd. Kirkeklokkerne gav sig til at ringe en usynlig sol op – jeg kunne ikke se nogen mennesker, der var der til at høre det, det ringede bare ud i stilheden – en bimlen og så til sidst de tre gange tre bedeslag, der får dagen til at begynde i faderens og sønnens og helligåndens navn.

Jeg begyndte også at kunne høre lyde inde i huset. Men tågen udenfor lod sig ikke rigtigt løfte. Og det blev ved dét dagen igennem: En tyk tåge over verden. Men med ekkoet af klokkerne midt i det, som ringede for en sol, vi endnu ikke kan se. Sådan er den sidste adventssøndag, og det må gøre os fortrøstningsfulde: Det er mørkt og tæt, men der er noget, der ringer et sted.

På sin vis markerer 4. søndag i advent en grænse for os mennesker. Det er så langt, vi kan nå mod Gud. Vi kan vente, og vi kan forberede os, og vi kan lægge planer – ja, vi kan sågar række ud. Vi kan vente stille eller stille op med velkomstfanfarer, sang og musik og lovsang, for at byde Gud velkommen til verden, når han kommer.

Men det sidste skridt kan vi ikke tage. Julens skridt er ikke vores, så at sige. Advent er menneskers tid – julen er Guds tid.

For det er jo det, vi venter og håber på: At Gud og mennesker kan mødes under betlehemsstjernen. At vi kommer frem – det er alle julekalendres grunddramaturgi: Kampen for at nå frem eller hjem. Men der ligger troens hemmelighed: At vi ikke kan nå frem, ikke alene eller ved egen kraft. Det er Gud, der må komme os i møde – den sidste bevægelse er Guds – hånden, der rækker gennem himmelforhænget mod os.

Johannes Døberen bruger i dagens evangelielæsning et billede, vi kan prøve at lægge os på sinde: At Jesus er brudgommen. Og bruden, det er os – kirken, mennesker, alle, der kaldes til Gud. Vi må læne os tilbage i en lidt altmodisch opfattelse af bryllup og ægteskab for helt at kunne forstå, hvad det vil sige: Hvis kirken er en brud – hvis vi er som en brud – så betyder det, at vi passivt må tage imod. At brudgommen kommer til os – at han er den aktive.

Det kræver lidt af os: At vi, både mænd og kvinder, må forstå os selv gammeldags feminint – som dem, der fra nu af kun kan vente og tage imod. Men dét billede betyder også, at Kristus netop kommer for at forenes med mennesker i kærlighed – at han kommer og giver hele sin kærlighed og hele sin trofasthed: Jeg er med jer alle dage indtil verdens ende.

Men her fra den fjerde søndag i advent er der kun håb tilbage. Vi må vente og håbe og bede til, at Gud tager det sidste skridt hen imod os, for nu kan vi ikke komme længere.

Det er som om, der er en tåge, der ligger over os. Men der er en klokke, der ringer et sted og fortæller os, at noget nyt er ved at ske – at der er en sol, der er på vej til at stå op, midt i den mørkeste vinternat. Der har vi vores håb.

Lov og tak og evig ære være dig vor gud fader søn og helligånd du som var er og bliver en sand treenig gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed, amen.

Husk tilmeldingsfrist til ældreudflugt 1. september

Husk tilmeldingsfrist til ældreudflugt 1. september

Skal du med på Nylars’ ældreudflugt onsdag den 8. september? Så er der tilmeldingsfrist onsdag den 1. september. Tilmelding til Lonny Grønbech på tlf. 22 93 75 82.

Turen går i år til Rø Kirke, hvor vi samles kl. 14. Her vil Nikolaj Hartung Kjærby, som er præst i Klemensker og Rø, fortælle om kirken.

Herefter går turen til Skipperkroen i Tejn, hvor der er kaffe og kage kl. 15.30.

Kl. 18 er der smørrebrød på Samlingshuset i Nylars. Drikkevarer for egen regning.

Tilmelding senest 1. september til Lonny Grønbech på tlf. 22 93 75 82.

Meddel gerne ved tilmelding, om du har en ekstra plads i bilen eller mangler kørselsmulighed.

Gratis koncert med fransk musik den 31. august kl. 19.30

Gratis koncert med fransk musik den 31. august kl. 19.30

Velkommen til en sensommerkoncert i Nylars Kirke!

Koncerten finder sted tirsdag den 31. august kl. 19.30 i Nylars Kirke. Der er fri adgang og ingen billetbestilling.

Mezzosopran Rebecca Forsberg Svendsen og organist Anders Forsberg Svendsen vil spille et rent fransk program med let og underholdende klassisk musik – bl.a. variationer over Marseillaisen, franske kirkeklokker, “lirekassemusik” for orgel, et par operaarier og elegante chansons i den lettere genre.

Rebecca er nyansat organist i Østerlars og Gudhjem kirker, men er solistuddannet sanger fra Musikkonservatoriet i København med 25 års erfaring som solist og professionel ensemblesanger.

Anders er organist i Skt. Nicolai Kirke i Rønne, ligeledes uddannet fra Musikkonservatoriet i København og har et par års studier i Paris bag sig, hvor dele af koncertens repertoire er hentet fra.

Der er fri entré til koncerten, som er støttet af Slots- og Kulturstyrelsens pulje til afholdelse af kunstneriske sommeraktiviteter.

Friluftsgudstjeneste i Arnager 5. august

Friluftsgudstjeneste i Arnager 5. august

Velkommen til endnu en festlig gudstjeneste i det fri, hvor folkemusikensemblet Folk og Fæ spiller for på salmerne, og sognepræst Cæcilie Jessen prædiker.

Der bliver stillet bænke op (tak til Arnager Borgerforening!), så kom påklædt efter vejret og eventuelt med en kande kirkekaffe til bagefter.

I tilfælde af meget dårligt vejr aflyses gudstjenesten. Se hjemmeside og facebook på dagen.

Der er adgang til det grønne område via vejen “Slugten”, hvor der er en trappe for enden:

For gangbesværede er der adgang enten nede fra Redningsvejen/Brobakken eller oppe fra Fosforitvej:

Gudstjeneste 2. pinsedag i Nylars Kirke

Velkommen til gudstjeneste 2. pinsedag i Nylars Kirke!

Gudstjenesten 2. pinsedag kl. 10.30 er flyttet til Nylars Kirke.

Peter Hauge Madsen fra Rønne kommer og prædiker.

Der vil ikke være gudstjeneste i Vestermarie Kirke.

Glædelig pinse!

Vi synger og fejrer nadver igen!

Tilbage til sang og nadver

Fra og med søndag den 25. april 2021 holder vi igen almindelige, uforkortede gudstjenester i Nylars Kirke, hvor alle er velkomne til at synge med og gå til nadver.

Alle kirkegængere bedes fortsat bære mundbind ved ind- og udgang og sætte sig med en afstand på to meter til andre (som man ikke er i tæt kontakt med til daglig).

Der er plads til 50 kirkegængere i Nylars Kirke pt., så kom fro!

Søndagsrefleksion 7. februar 2021

Søndagsrefleksion til søndag seksagesima (søndagen omtrent 60 dage før påske)

H.A. Brendekilde – En sædemand på marken ved Brendekilde Kirke (1914)

Bibellæsningerne til søndagen kan findes her.

En salme til søndagen kan findes her:
En bondemand går ud at så” (nummer 154 i salmebogen)

Vorherre er en sløset bondemand. Det er det, vi hører om i dag – og det er det, vi hver eneste dag i livet må sige tak for.

For Gud kaster alt, hvad han har, ud over verden, uden at se, om det falder i frugtbar jord eller ej.

Jorden, det er os mennesker. Og det er godt set, at nogle af os er som en støvet markvej, nogle af os er som en klippegrund, nogle af os er en tidselmark – og nogle af os er god, frugtbar jord. Det er ikke en kilde til skam, men slet og ret en konstatering: Guds ord vokser forskelligt i os.

Vi kan ikke sådan lige se på hinanden, hvilken slags jord vi er. Måske er dem, der går i kirke hver søndag – eller dem, der bruger en masse år på at studere teologien – måske er dét tidselmarkerne, som må opsøge søndagssåningen igen og igen for ikke at blive golde. Eller måske er det omvendt. Det kan have en vis værdi for den enkelte at kende sin egen jordbundskvalitet, så at sige, så man kan tage sine forbehold også i det åndelige liv – men de andres jordkvalitet kan vi sådan set holde næsen ude af.

For den, vi må fæstne blikket på, er sædemanden – Gud. Gud, der sår og sår uden hensyn til, hvor udsæden lander. Det er vel dét, Paulus kalder ”en forargelse for jøder og en dårskab for hedninger” – for kan Gud da ikke se, at der ikke bliver noget af det i håbløse mennesker?

Men dét ser Gud ikke på. Han går hver dag ud og tilser sin mark og konstaterer, at der er noget, der ikke er kommet op, og så sår han endnu engang på den bare plet. Ikke fordi Gud ikke forstår, hvordan det fungerer med mennesker – men netop fordi Gud forstår:

At vi kan være svage og udpinte – at vi har brug for, at tiden går, før vi kan vokse og bære frugt – at vi kan være bundet på så mange måder, som vorherre tålmodigt vil løse os af.

Måske kan vi nok nu og da gøre os umage for at prøve at bære lidt frugt – men mest af alt bliver vi i dag bare kaldet til taknemlighed: At vi må takke Gud, fordi han sår så sløset – at han kaster sit Ord ud over os igen og igen, til det spirer og gror, om det så først sker ved livets eller verdens ende.

Lov og tak og evig ære være dig vor Gud, Fader, Søn og Helligånd, du som var, er og bliver én sand treenig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed, amen.

sognepræst Cæcilie Jessen

Tak for lån af video til Skalborg Kirke.

Søndagsrefleksion 24. januar 2021

Søndagsrefleksion til sidste søndag efter helligtrekonger

Sebastiano del Piombo – Transfiguration (1524) – Borgherini-kapellet i Rom

Bibellæsningerne til søndagen kan findes her.

“Rejs jer, og frygt ikke!”

Dagens evangeliefortælling er den, der kaldes forklarelsen på bjerget. Jesu disciple bliver bange og kaster sig ned, da han pludselig lyser som solen, og Moses og profeten Elias dukker op. Men så siger Jesus: “Rejs jer, og frygt ikke!”.

Sikke ord det er til livet. Og det er alvorligt nok: Ordene ”Rejs jer!” er ikke bare hvilke som helst ord om at komme ud af sengen eller rejse sig fra bænken for at gå ud af kirken og hjem. Nej, dét ord for ”rejs jer” på græsk er det, der bliver brugt, når døde skal opvækkes. Det er altså et ord, en sprogbrug, der er helt bevidst om, at vi nogle gange kommer ganske dybt nede fra, når Jesus befaler os at rejse os op.

Det er ikke sagt som hverken skældud eller et venligt forslag. Nej, når Jesus siger ”Rejs jer”, så sker det sådan set – det er skaberordet, han taler med – da har vi allerede rejst os, da er vi allerede stået op – fra dyndet, fra dybet, fra døden. Måske fornemmes det blot som en ranken i ryggen, der gør os klar til igen at gå ud i verden – det er nok, det er der brug for.

Og så er der fortsættelsen på Jesu ord: ”Frygt ikke.” Det er blevet sagt af nogen, at der står ”Frygt ikke” 365 gange i Bibelen. Jeg har ikke talt efter, men selv hvis det kun er omtrentligt, så er det stadig værd at notere sig: At der findes et ”frygt ikke” for hver dag i året. Det er grundord i evangeliet, og de forekommer ofte, når Gud bryder igennem virkeligheden, hvilket ofte gør Bibelens helt almindelige mennesker noget nervøse – og så lyder de ord altså: Frygt ikke. Fordi Gud ikke er en, vi skal frygte som en bøddel. Gud er ikke ude efter os. Det er næsten rørende, som kæmpen i en børnebogsfortælling, der hver gang han møder nogle nye mennesker, må understrege, at han ikke er der for at ødelægge eller æde dem, men forklarer, at han nærmere vil beskytte dem med al den kraft og styrke, der ved første øjekast gør os så bange. Frygt ikke, siger Gud.

Og ”Frygt ikke!”, siger altså Jesus. Ligesom med ordene om at rejse sig er det et påbud, der virker i samme nu, det bliver sagt – det er skaberord, der udraderer frygt, når vi hører dem. Samtidig er det et løfte: I har ikke grund til at frygte. Det er noget, vi som banale mennesker, som bange børn på telttur, må gentage for os selv igen og igen, når frygten er ved at overmande os: Jesus siger, at vi ikke skal være bange – derfor er vi ikke bange. Og så ryster vi lidt videre – men det er altså sagt. Frygt nu ikke.

Det er også det, der skal få os igennem denne tid. Eller måske rettere: Det er det, der skal få os igennem også denne tid. Når vi minder os selv om ikke at frygte, er det ikke for at kaste os ud i idioti, hvor vi ikke passer på os selv og hinanden i et eller andet misforstået forsvar for en forkvaklet idé om frihed. Nej, vi kan godt være agtsomme borgere i et pandemiramt samfund – men lægge frygten fra os. Vi kan ranke ryggen med mundbind og hele molevitten, men uden frygt – og dermed er vi fri til at gøre, hvad der nu er hver vores opgave i denne tid. Måske er det endnu tydeligere, end det plejer, at vi er sat til at tjene forskelligt: Nogle passer familier, nogle passer syge, nogle passer hjulene, der må køre rundt, og fødevareproduktionen. Er vi rodfæstede i Kristus, er grundopgaven sådan set den samme som altid: Ær Gud, og tjen næsten. Og læg så al din frygt hos Gud. Rejs jer – og frygt ikke.

sognepræst Cæcilie Jessen

Søndagsrefleksion 10. januar 2021

Søndagsrefleksion til 1. søndag efter helligtrekonger

Sven Havsteen-Mikkelsen – Altertavle til Drejø Kirke (1970)

Andagtsark til søndagen og den kommende uge kan hentes her.

Bibellæsningerne til søndagen kan findes her.

Uanset om man er forælder eller ej, må man kunne forestille sig, hvor forfærdeligt det er, at et barn bliver væk for én. Og det er det, der sker i Jerusalem for Maria og Josef, hvor de har taget den tolv-årige Jesus med for at fejre påskefesten: At han bliver væk. Ja, endnu værre – de når at bevæge sig en dagsmarch hjemad, før de opdager, han ikke er med.

Josef og Maria kan i et bredere perspektiv blive et billede på menneskeheden: For de er mennesker, der leder efter Kristus – leder efter Gud. Vi kan se det for os og måske genkende os selv i billedet: Mennesker, der bevæger sig gennem hverdagen og pludselig stopper op og indser, at noget er blevet væk for dem. Sagens kerne eller livets håb – meningen.

Ja, sådan kan det sådan set godt ske i disse dage: At vi mister meningen af syne – for hvad er den egentlig, når vi ikke kan se dem, vi plejer, hvad er den egentlig, når al tid tilsyneladende er blevet til ventetid?

Og hvad gør Maria og Josef så – hvad gør mennesker så, når Gud er blevet væk for dem? De – vi – begynder at løbe rundt fra sted til sted. I tre dage søger de overalt i Jerusalem, må vi forestille os. Og så til sidst kommer de i tanke om at kigge i templet, hvor de finder ham.

Da stiller Jesus dem det bedste, retoriske spørgsmål: ”Hvorfor ledte I efter mig?”. Det er så godt et spørgsmål, og det må fylde os med glæde, når vi hører det, som om det blev stillet til os – Jesus, der spørger, hvorfor vi leder sådan efter ham. Vi ved jo, hvor han er – i sin fars hus. I gudshuset. Og derfor kan vi slutte vores søgen, i hvert fald efter Gud, efter Jesus – for Jesus er der, hvor han skal være. Vi må lade panikken lægge sig og gå derhen, hvor Kristus er at finde.

Det er i kirken, hvor vi samles om hans ord. Men også – og så meget vigtigere i denne tid – er Jesus hos os, i os – bor ved troen i vores hjerter. Og endnu et sted finder vi ham: I bønnens rum, som vi også altid bærer med os. Beder vi en bøn, så er Gud der. Det er derfor, vi, når vi farer rundt og leder, får stillet spørgsmålet: Hvorfor ledte I efter mig? Jeg var jo lige her.

Bøn

Almægtige, evige Gud.

Vi takker dig, fordi du går med os også i denne mærkelige tid – fordi du er trofast, og dit ord lyder.

Vi beder dig for din kirke, hvorend den samles nu. Vis os, at vi er ét i Kristus. Lad dit ord lyde på umulige steder og lyse op i mørket for dem, der mangler dig eller kalder på dig.

Vi beder dig for vort land, for frihed og for fred. Hold din hånd over Dronning Margrethe og hele hendes familie, og vejled og beskyt alle, der har politisk ansvar og magt.

Vi beder dig for alle, der kæmper nu, på sygehusene, på skolerne og i hjemmene.

Vi beder dig for dem, hvis livsværk går i grus – rejs du dem op, og vis dem en vej.

Trøst enhver der sørger over tabet af en, de holdt af.

Lær os, Gud, at bære hinandens byrder. Hjælp os at styrke og bevare troen hos hinanden, så vi en dag roligt kan give slip i troen på din nåde og det evige liv.

Hør os, når vi beder i Jesu navn:

Fader vor, du som er i himlene!
Helliget vorde dit navn,
komme dit rige,
ske din vilje
som i himlen således også på jorden;
giv os i dag vort daglige brød,
og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere,
og led os ikke i fristelse,
men fri os fra det onde.
Thi dit er riget og magten og æren i evighed! Amen.

sognepræst Cæcilie Jessen