Menighedsråd

Menighedsrådet i Nylars kirke

Se også: Referater af menighedsrådsmøder

Menighedsrådsformand

Birgitte Ekstrøm
Baneparken 3
Nylars
3720 Aakirkeby
Tlf.: 23 96 60 57
E-mail: b.eks@icloud.com

Næstformand

Ulrik P. Brandt
Kirkevej 10
Nylars
3720 Aakirkeby
Tlf.: 61 16 96 58
E-mail: brandt.valore@mail.dk

Kirkeværge

Elisabeth B. Hansen
Søndre Landevej 64
3720 Aakirkeby
Tlf.: 24 93 56 96
E-mail: elisabeth.brandthansen13@gmail.com

Kasserer

Jens Georg Hansen
Rønnevej 105
Nylars
3720 Aakirkeby
Tlf.: 56 97 21 73
E-mail: jegh@revisky.dk

Øvrige medlemmer

Ann-Mari Ipsen
Kirkevej 15
Nylars
3720 Aakirkeby

Suppleanter

Lonny Grønbech
Slugten 10
Arnager
3700 Rønne

Signe Nielsen