Menighedsråd

Menighedsrådet i Nylars kirke

Se også: Referater af menighedsrådsmøder

Menighedsrådsformand

Birgitte Ekstrøm
Kirkevej 27
3720 Åkirkeby
Tlf: 23 96 60 57

Næstformand / Kirkeværge

Ellen Andersen
Stokkekildevej
3720 Åkirkeby
tlf 23 98 68 44
ellen.nylars@gmail.com

Kasserer

Jens Georg Hansen
Rønnevej 105
Nylars
3720 Aakirkeby
Tlf: 56 97 21 73
jghnylars@hansen.mail.dk

Kirkeværge

Birgitte Ekstrøm
Kirkevej 27
Nylars
3720 Aakirkeby
Tlf. 56 97 21 34

Øvrige medlemmer

Kurt Nielsen
Rønnevej 118
Nylars
3700 Rønne

Lonny Grønbech
Slugten 10
Arnager
3700 Rønne