Nyt kirkeblad – med fejl i

Da vi nu er trådt ind i sommermånederne, skulle et nyt kirkeblad for juni og juli gerne være landet i alle postkasser i Vestermarie-Nylars Pastorat.

Bladet kan også hentes i våbenhuset i kirken eller downloades her på siden.

Der har desværre sneget sig en fejl ind i bladet: Nylars Kirkes sogneudflugt til Christianshøjkroen og Østerlars Rundkirke finder sted den 13. juni kl. 14. Tilmeldingsfristen er 6. juni. Kontakt Elisabeth Brandt Hansen på tlf. 56 97 21 43 – læs mere i kirkebladet.

Glædelig sommer!

– LCJ