Kirkelige handlinger

Dåb i Nylars kirke

Vielse og kirkelig velsignelse

Konfirmation

Begravelse og bisættelse

Ved begravelse forstås jordbegravelse af kiste på kirkegården. Ved bisættelse forstås ligbrænding (kremering) af kiste på Rønne krematorium og efterfølgende nedsættelse af askeurne på Nylars kirkegård. Den kirkelige handling i Nylars kirke i forbindelse med begravelse eller bisættelse er gratis for medlem mer af folkekirken; mens der betales 2100 kr. i leje for kirken af ikke-medlemmer. Eventuel pyntning af kirken er efter regning. For kremering i Rønne krematorium og leje af Rønne kapel til højtidelighed i forbindelse med ligbrænding betales der efter Rønne kirkegårds takster.