Konfirmation

Konfirmation

Der er konfirmation i Nylars Kirke hvert år på Kristi himmelfartsdag. Helligdagen falder på en forskellig dato fra år til år, og i 2023 er det torsdag den 18. maj. I 2024 er det torsdag den 9. maj.

Der er konfirmandindskrivning hvert år i august/september. Det annonceres bl.a. her på siden og på kirkernes facebook-side.

At følge konfirmationsforberedelsen er en betingelse for at blive konfirmeret – på sin vis er konfirmandundervisningen den vigtigste del, og konfirmationsgudstjenesten markerer afslutningen på forløbet. Konfirmanderne fra Vestermarie og Nylars er samlet på ét hold til undervisningen, men konfirmeres hver for sig.

I løbet af undervisningen lærer konfirmanderne om indholdet af den kristne tro, de er døbt ind i, og de fordyber sig i spørgsmål om Gud og mennesker, liv og død, godt og ondt.

Skal jeg døbes, før jeg kan blive konfirmeret?

Ja. Konfirmationen er en bekræftelse af dåben, og hvis du ikke er blevet døbt som lille barn, kan du blive det ved en gudstjeneste inden konfirmationen. Det er også muligt at følge konfirmationsforberedelsen og afslutte forløbet med at blive døbt.

Må jeg følge undervisningen, selv om jeg er i tvivl om jeg vil konfirmeres?

Ja. Undervisningen er en slags undersøgelse af den kristne tro i fællesskab med en præst og jævnaldrende. Der er plads til at stille spørgsmål og være uenig.

Har du nogen spørgsmål angående konfirmation i Nylars Kirke, er du velkommen til at kontakte sognepræst Cæcilie Jessen på 56 99 90 03 eller lcj@km.dk.

Læs mere

Læs mere om konfirmation på folkekirken.dk.