Læs kirkebladet digitalt

Kirkebladet vil fra sommeren 2022 ikke længere blive husstandsomdelt i Vestermarie og Nylars Sogne. Men det kan som altid læses digitalt her på hjemmesiden. Derudover vil fysiske eksemplarer af kirkebladet kunne hentes kvit og frit hos Dagli’ Brugsen Vestermarie og i kirkerne.

Læs det seneste blad for august-september 2022 her: https://www.nylarskirke.dk/wp-content/uploads/2022/08/Kirkeblad-4-2022.pdf