Bibelrefleksioner i Nylars Kirke i foråret

Som et nyt forsøg vil der et par torsdagseftermiddage i foråret være mulighed for at mødes i Nylars Kirke og forberede sig til søndagens gudstjeneste ved sammen at læse søndagens bibeltekster, reflektere over dem og synge et par af søndagens salmer.

Datoerne er:

Torsdag den 20. februar kl. 17-17.30
Refleksionen er over læsningerne til fastelavnssøndag, som kan findes her: https://www.bibelselskabet.dk/fastelavn-fra-anden-raekke

Torsdag den 26. marts kl. 17-17.30
Refleksionen er over læsningerne til Mariæ bebudelsesdag, som kan findes her: https://www.bibelselskabet.dk/mariae-bebudelsesdag-fra-anden-raekke

Torsdag den 23. april kl. 17-17.30
Refleksionen er over læsningerne til 2. søndag efter påske, som kan findes her:
https://www.bibelselskabet.dk/2-s-efter-paaske-fra-anden-raekke

Refleksionerne ledes af sognepræst Cæcilie Jessen.

Salmerne vil et par dage inden arrangementet blive annonceret på begivenheden på Facebook.

De ni læsninger med Nylarskoret 2. søndag i advent

I morgen, på den anden søndag i advent kl. 10.30, er der de ni læsninger i Nylars Kirke med medvirken af Nylarskoret.

Gudstjenesten er en forberedelse til juletiden, hvor vi bliver ledt gennem den kristne grundfortælling fra skabelsen til Jesu fødsel og ud i fremtiden – gennem musik og læsninger.

Efter gudstjenesten er der kirkekaffe i våbenhuset.

NB: Ved en teknisk fejl er det ikke kommet med i gudstjenestelisten i Bornholms Tidende – men den er god nok!

– sognepræst Cæcilie Jessen

Ny formand for menighedsrådet

På menighedsrådsmødet den 12. november 2019 (se referat her) blev Birgitte Ekstrøm valgt som formand for menighedsrådet i Nylars, da tidligere formand Ellen Andersen ønskede at træde tilbage som formand. Ellen fortsætter i menighedsrådet som næstformand.

Formandskiftet træder i kraft fra 1. søndag i advent (1. december).

Kirkesanger søges

En stilling som kirkesanger ved Vestermarie og Nylars Kirker er ledig pr. 1. november 2019.

Stillingen er på 12 timer pr. uge.

Kirkesangeren skal varetage følgende opgaver:

  • Lede sangen ved gudstjenester, kirkelige handlinger og øvrige af kirkens arrangementer, hvor det er relevant.
  • Bede indgangs- og udgangsbøn.
  • Deltage i en månedlig plejehjemsandagt.
  • Hjælpe kirketjeneren med uddeling af salmebøger før gudstjenesten og eventuel oprydning efter gudstjenesten.

Ansættelsen sker ved begge kirker.

Ansættelse af en kirkesanger er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10-Centralorganisationen af 2010 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til sognepræst Cæcilie Jessen, telefon 5699 9003, menighedsrådsformand Ellen Andersen, telefon 2398 6844 eller menighedsrådsformand Arne V. Hansen, telefon 6175 2493.

Ansøgningen med relevante bilag sendes til kontaktperson Jens Georg Hansen, Rønnevej 105, Nylars, 3720 Aakirkeby eller på mail til 7555fortrolig@sogn.dk.

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 22. oktober.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted sidst i oktober måned.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer, børne- og straffeattest.

Der er 3 måneders gensidig prøvetid i stillingen.

(Redigeret 20. oktober: Ansøgningsfrist er 22. oktober)

Konfirmandindskrivning på søndag den 8/9

Konfirmanderne fra Nylars 2019, fotograferet af Photo Care, Rønne.

På søndag den 8. september er der konfirmandindskrivning for alle konfirmander fra Nylars og Vestermarie Sogne. Hvis du skal konfirmeres i Nylars Kirke, kan du begynde med at tage til gudstjeneste dér kl. 10.30.

Efter gudstjenesten er der konfirmandindskrivningsarrangement i sognegården (Vestermarievej 41).

Der kan du møde de andre konfirmander og Cæcilie præst, som vil fortælle lidt om konfirmandforløbet.

Der vil være en bid mad til alle.

Tilmelding til konfirmandforløbet sker ved arrangementet, derfor er det vigtigt, at du kommer, hvis du vil konfirmeres i Vestermarie eller Nylars i foråret 2020.

Hvis du ikke kan komme, bedes du give besked til sognepræst Cæcilie Jessen på mail lcj@km.dk eller tlf. 56 99 90 03.

Se eventuelt også arrangementet på Facebook.

Friluftsgudstjeneste i Arnager i aften 10. juli

I aften onsdag den 10. juli kl. 19.30 fejrer vi gudstjeneste ved havnen i Arnager – og selv om DMI lover lidt dryp, regner vi med at gennemføre gudstjenesten.

Ved gudstjenesten medvirker musikere fra “Folk og fæ”, og prædikant er sognepræst Cæcilie Jessen.

Borgerforeningen har stillet nogle bænke op, men medbring gerne en klapstol, hvis du vil være sikker på en siddeplads – og tag eventuelt også en kande kirkekaffe med.

For at finde gudstjenesten: Kør ned til parkeringspladsen på Arnager Havn, og gå til højre til græspletten nær vandet — vi holder gudstjeneste ved korset.

Se arrangementet på Facebook her

Åbningstider og åbent til stokværkene i juli

Kalkmaleriet på midtersøjlen i Nylars Kirke med Adam og Eva, der spiser frugten fra træet. Foto: Wikimedia Commons.
I Nylars Kirke er der åbent hele dagen, hele året, for andagtssøgende og for alle, der vil se det gamle, smukke kirkerum. Om sommeren er åbningstiderne 8-18.

I hele juli måned er der ligeledes åbent til de to stokværk fra døren i koret. Men gå forsigtigt og hold børn i hånden – kirken er et gammelt hus.

Nyt kirkeblad med julegudstjenester – og juletræstænding på søndag

Så er der nyt kirkeblad for december og januar! Læs blandt andet om, hvornår der er julegudstjeneste og andre julearrangementer i kirkerne.

Bladet er omdelt til alle postkasser i Vestermarie, Nylars, Arnager og Lobbæk. Hvis du mangler det, kan et eksemplar afhentes i en af kirkerne – eller downloades her fra hjemmesiden.

På søndag er alle indbudt til adventsgudstjeneste i Nylars Kirke kl. 14 – derefter tændes borgerforeningens juletræ, og vi mødes til æbleskiver og gløgg i Nylars Samlingshus.