Begravelse og bisættelse

Begravelse og bisættelse

Ved dødsfald er det muligt at kontakte præsten for en samtale og for at aftale et tidspunkt for begravelse eller bisættelse. Ved samtalen er der mulighed for at fortælle om afdøde og tale om salmevalg og begravelsen eller bisættelsens forløb.

Mange vælger at få hjælp fra en bedemand til at ordne det praktiske efter dødsfaldet og omkring begravelsen eller bisættelsen. Ønsker man selv at anmelde dødsfaldet, kan det foregå via borger.dk.

Som syg eller døende kan der være behov for at tale med en præst. Hvis du eller en pårørende ønsker besøg hjemme eller på sygehuset, kontakt da sognepræst Cæcilie Jessen på 56 99 90 03 eller lcj@km.dk.

Hvad er forskellen på begravelse og bisættelse?

Ved en begravelse går begravelsesfølget efter gudstjenesten ud på Nylars Kirkegård, hvor kisten sænkes i jorden.

Ved en bisættelse køres kisten efter gudstjenesten bort til brænding (kremering) på Rønne Krematorium. Urnen med asken sættes efter ligbrændingen ned på Nylars Kirkegård. Hvis det ønskes, kan urnenedsættelsen finde sted med præstens medvirken, hvor man synger en salme, beder Fadervor og modtager velsignelsen.

Kirkegårdstakster

Der er vedtaget nye, fælles takster for kirkegårdene i Bornholms Provsti for 2023. Klik på nedenstående link for at se taksterne:

Kirkegårdstakster-2023-Bormholms-Provsti

Opstandelsen

Når en afdød begraves eller bisættes fra en kirke, tages der afsked med den døde i lyset af det kristne håb om opstandelsen. En grav på en kristen kirkegård vender altid mod øst – der står solen op, og derfra håber vi en dag at skulle se Kristus komme igen og tage de døde med sig.

Læs mere

Læs mere om begravelse og bisættelse på folkekirken.dk.