Afsked med Frank Kærgaard 15/1

Afsked med Frank Kærgaard 15/1

Søndag den 15. januar har Frank Kærgaard sine sidste gudstjenester som barselsvikar.

Det er klokken 9.00 i Nylars Kirke og kl. 10.30 i Vestermarie.

Efter gudstjenesterne, cirka 11.30, er menighedsrådene vært ved et traktement i sognegården, hvor alle er velkomne til at komme og sige tak for nu til Frank.

—-

Sognepræst Cæcilie Jessen vender tilbage fra sin barsel 6. februar med første gudstjeneste søndag d. 12. februar kl. 9.00 i Nylars og kl. 10.30 i Vestermarie.

Se gudstjenestelisten på sogn.dk for mere info om gudstjenestetider og prædikanter