Dåb

Dåb i Nylars Kirke

Hvis du ønsker at få dit barn døbt, kan du kontakte sognepræst Cæcilie Jessen på tlf. 56 99 90 03 eller lcj@km.dk.

Dåben finder som hovedregel sted ved gudstjenesten søndag morgen, skiftevis kl. 9 og 10.30 (se kalender for tidspunkt). Her er hele menigheden til stede og bevidner barnets dåb, hvor barnet bliver en del af den kristne kirke.

Dåben kan også finde sted ved en særlig dåbsgudstjeneste på en lørdag, oftest kl. 11. Dåbsgudstjenesterne arrangeres efter behov cirka en gang om måneden.

Både søndag og lørdag kan flere børn blive døbt ved samme gudstjeneste.

Hvis du er ung eller voksen og ønsker at blive døbt, kontakt da ligeledes sognepræst Cæcilie Jessen på tlf. 56 99 90 03 eller lcj@km.dk.

Har I udskudt dåb pga. corona?

Ingen bekymring! Man kan blive døbt hele livet, uanset om man er 1 år, 2 år, 13 år eller 90 år. Det er ikke noget krav, at man skal kunne passe den arvede dåbskjole for at blive døbt i kirken. Og man kan sagtens gå ind i kirken selv med sin mor og far i hånden.

Om dåben

I dåben bliver man en del af den kristne kirke – af ens lokale sognekirke, af den evangelisk-lutherske folkekirke og den globale kristne kirke.

I dåben bliver vi Guds børn og får lov at kalde Gud for far, som vi gør det, når vi beder ”Fadervor”.

I dåben kommer vi til at tilhøre den korsfæstede og opstandne Herre Jesus Kristus – vi kan kalde os kristne og vide, at døden er overvundet. og at vores synder er forladt.

I dåben får vi givet Helligånden, som skal styrke og vejlede os til at tage den opgave på os, som det er at være kristen.

Kan man blive døbt flere gange?

Der er kun én dåb, og man kan kun blive døbt én gang. Er man døbt i en anden kristen kirke end den evangelisk-lutherske folkekirke, gælder den dåb også i den danske folkekirke.

Ønsker du at blive meldt ind i Folkekirken på baggrund af dåb i et andet kristent kirkesamfund, kan du kontakte sognepræsten på 56 99 90 03 eller lcj@km.dk.

Læs mere

Læs mere om dåbens betydning, om dåbsritualet og om dåbstraditioner på folkekirken.dk.