Kort gudstjeneste søndag d. 10. kl. 10.30

Kort søndagsgudstjeneste

Døbefonten i Aa Kirke med de helligtrekonger. Foto: Claus Jensen.

På søndag den 10. januar kl. 10.30 vil der være en kort søndagsgudstjeneste i Nylars Kirke.

Som alle vil vide, er restriktionerne også for kirken blevet skærpet. Derfor vil gudstjenesten vare maks. 30 minutter, være uden menighedssang og uden nadver. Derudover vil præst og personale opfordre til, at alle beholder mundbindet på under gudstjenesten.

I Nylars Kirke er der efter de nye arealkrav plads til maks. 15 personer inde i kirken. Skulle man gå forgæves, er der dog også mulighed for at gå til gudstjeneste kl. 14 i Vestermarie Kirke.

Det er en glæde, at vi fortsat må mødes i kirken og høre et gudsord – og så må vi tage restriktionerne, som de kommer.

Der vil blive lagt andagtsark ud her på hjemmesiden og i kirkens våbenhus for dem, der ikke har lyst eller mulighed for at komme til gudstjeneste.

Har du brug for at tale med én i denne lidt tunge tid, kan sognepræst Cæcilie Jessen kontaktes på 56 99 90 03 eller mail lcj@km.dk.