Prædikenklip fra 4. søndag i advent

Prædikenklip fra 4. søndag i advent

Var du forhindret i at komme til gudstjeneste i dag, den fjerde søndag i advent? Her er lidt af prædikenen fra gudstjenesterne i Nylars og Vestermarie.

Bibelteksterne til 4. søndag i advent kan læses her (link).

Pieter Brueghel den ældre: “Johannes Døberens prædiken” (1566)

“I dag hiver Johannes Døberen os tilbage til os selv og vores verden og nutid, tilbage fra alle vores vidtløftige fantasier om Gud og hans væsen. For den, I venter på, er ikke fjern, men nær – det er en, der står midt i blandt jer.

Det skal vi ikke bare forstå sådan, at den, vi venter på, står som et menneske i en mængde, vi også befinder os i. Eller rettere: Vi forstå det sådan, men i stor, udvidet og bred forstand: Den, vi venter på, viser sig at være en som os – den, vi venter på, kommer og tager del i vores menneskehed – tager del i vores kød og blod, og er ved første øjekast slet ikke særligt ophøjet, måske nærmest tværtimod. Den, vi venter på, er, kunne man sige, en af os.

Dét kaster lys over menneskelivet. Det gør, at den simpleste hverdag kan lyse op, de simpleste ting og de simpleste mennesker, fordi også det er Kristus kommet til.

Der står i så mange julesalmer om Kristus som en gæst – en meget, meget fin gæst, som kaster glans over hele selskabet. ”Kom, Jesus, vær vor hyttegæst, hold selv i os din julefest.” Guds søn er én af os, fordi han lader sig føde som et menneskebarn om ganske kort tid – men han har himmelen med til os.

Og man kan sige, at når dét lys lyser op – når julelyset tændes over os – så kan vi også se noget, som vi ikke kunne se før: At alt det almindelige jo er Guds. Alt hverdagsstoffet, alt, der til daglig kan synes gråt og trivielt, ja, alt det, der bare er alt for normalt – det lægger der sig guldstøv over, når Guds søn kommer til verden med sit lys.”

Glædelig fjerde søndag i advent!

sognepræst Cæcilie Jessen