En bøn for dagen på video

Der må tænkes lidt nyt i disse dage, hvor vi ikke kan samles som kirke til gudstjeneste eller andet. Derfor er der nu her en bøn for dagen ved sognepræst Cæcilie Jessen, optaget på video fra præsteboligen i Nylars.

(Jeg skal beklage, at både lyd- og billedkvalitet lader noget tilbage at ønske – der er endnu meget at lære om at være digital kirke.)

Far i himlen
Vi beder dig for alle, der synes, det er svært
Alle, der føler sig lukket inde og magtesløse
ved ikke at kende dagene, der kommer
Vi takker for de mirakler, du lader spire frem imellem os:
Mennesker, der hjælper mennesker,
økonomier, der krymper sig for at holde svage i live.
Tak fordi du helbreder, også nu, hvor alt, vi hører om, er smitte.
Giv os tålmodighed, Gud,
tålmodighed til at leve og være i livet, som det er i dag,
tålmodighed med hinanden,
tålmodighed med tiden, der kan virke så underligt ude af takt.

Du skærmer din kirke, Gud, vi ser det:
Vi ser, hvordan håb spirer frem,
hvordan dit ord lyder på nye steder og ad nye veje. Vi ser og mærker, at din Ånd blæser, hvorhen den vil, og det takker vi dig for.

Hold vores øjne åbne for dem, der har brug for hjælp, og vis os, hvor vi kan gøre nytte. Hjælp os ud af os selv og ind i tjeneste for den næste person i rækken.

Bliv hos os med din kærlighed.
Slip os ikke ud af dit åsyn.
Lad os ikke glemme dit løfte:
At du er med os alle dage indtil verdens ende.

Hør os, når vi beder i Jesu navn:
Fadervor…

Gudstjenester aflyst indtil videre

Foto: Benny Grey Schuster, modernekirkekunst.dk

Kære alle i Nylars og Vestermarie Sogne

Gudstjenesterne er aflyst indtil videre – og med dem alle arrangementer i kirkerne.

Der vil kun foretages bisættelser og begravelser i kirkerne – og i særlige tilfælde dåb og vielse.

MEN: Præsten kan man altid få fat på. Og sin nabo kan man altid få fat på. Derfor: Ring til sognepræst Cæcilie Jessen, hvis du har brug for en samtale. Eller ring til naboen for at høre, om de er okay og om de eventuelt har brug for hjælp med noget.

Hvis du finder salmebogen frem og holder en andagt derhjemme, bed da en bøn for sundhedspersonale, politikere og alle andre, der knokler i disse uger.

Sognepræst Cæcilie Jessen kan som altid nås på tlf. 56 99 90 03 eller e-mail lcj@km.dk.

Der vil løbende komme nyt på facebook, på hjemmesiderne og i dagspressen.

Guds fred
sognepræst Cæcilie Jessen

(OPDATERET DEN 18. MARTS 2020)

14. marts: Muligheder for fjern-gudstjenester

Vi kan ikke mødes fysisk til gudstjeneste i morgen – men kirkelivet er ikke gået i stå af den grund, det er blot lidt mere digitalt.

Der vil i morgen søndag være talrige muligheder for at deltage i en gudstjeneste hjemmefra. Her er et par af mulighederne:

– På P1 sendes der som altid højmesse kl. 10.00, denne gang fra Vor Frue Kirke i København med Anders Gadegaard som prædikant.

– På Rønne Kirkes hjemmeside www.sctnico.dk bliver der lagt en optagelse af søndagens gudstjeneste op med Peter Hauge Madsen som prædikant.

– Fra Apostelkirken i København vil der blive livestreamet en andagt klokken 10.30 på deres facebook-side.

Og der er mange, mange flere ude på det store internet. For alle gudstjenesterne gælder det, at de er optaget for lukkede døre, så der er kun de gudstjenestedeltagere til stede, som sidder rundt om i hjemmene – og det er en smuk tanke: At vi fejrer gudstjeneste hver for sig, men sammen.

– Cæcilie Jessen, sognepræst

Bibelrefleksioner i Nylars Kirke i foråret

Som et nyt forsøg vil der et par torsdagseftermiddage i foråret være mulighed for at mødes i Nylars Kirke og forberede sig til søndagens gudstjeneste ved sammen at læse søndagens bibeltekster, reflektere over dem og synge et par af søndagens salmer.

Datoerne er:

Torsdag den 20. februar kl. 17-17.30
Refleksionen er over læsningerne til fastelavnssøndag, som kan findes her: https://www.bibelselskabet.dk/fastelavn-fra-anden-raekke

AFLYST PÅ GRUND AF SMITTEFARETorsdag den 26. marts kl. 17-17.30
Refleksionen er over læsningerne til Mariæ bebudelsesdag, som kan findes her: https://www.bibelselskabet.dk/mariae-bebudelsesdag-fra-anden-raekke

Torsdag den 23. april kl. 17-17.30
Refleksionen er over læsningerne til 2. søndag efter påske, som kan findes her:
https://www.bibelselskabet.dk/2-s-efter-paaske-fra-anden-raekke

Refleksionerne ledes af sognepræst Cæcilie Jessen.

Salmerne vil et par dage inden arrangementet blive annonceret på begivenheden på Facebook.

De ni læsninger med Nylarskoret 2. søndag i advent

I morgen, på den anden søndag i advent kl. 10.30, er der de ni læsninger i Nylars Kirke med medvirken af Nylarskoret.

Gudstjenesten er en forberedelse til juletiden, hvor vi bliver ledt gennem den kristne grundfortælling fra skabelsen til Jesu fødsel og ud i fremtiden – gennem musik og læsninger.

Efter gudstjenesten er der kirkekaffe i våbenhuset.

NB: Ved en teknisk fejl er det ikke kommet med i gudstjenestelisten i Bornholms Tidende – men den er god nok!

– sognepræst Cæcilie Jessen

Ny formand for menighedsrådet

På menighedsrådsmødet den 12. november 2019 (se referat her) blev Birgitte Ekstrøm valgt som formand for menighedsrådet i Nylars, da tidligere formand Ellen Andersen ønskede at træde tilbage som formand. Ellen fortsætter i menighedsrådet som næstformand.

Formandskiftet træder i kraft fra 1. søndag i advent (1. december).

Konfirmandindskrivning på søndag den 8/9

Konfirmanderne fra Nylars 2019, fotograferet af Photo Care, Rønne.

På søndag den 8. september er der konfirmandindskrivning for alle konfirmander fra Nylars og Vestermarie Sogne. Hvis du skal konfirmeres i Nylars Kirke, kan du begynde med at tage til gudstjeneste dér kl. 10.30.

Efter gudstjenesten er der konfirmandindskrivningsarrangement i sognegården (Vestermarievej 41).

Der kan du møde de andre konfirmander og Cæcilie præst, som vil fortælle lidt om konfirmandforløbet.

Der vil være en bid mad til alle.

Tilmelding til konfirmandforløbet sker ved arrangementet, derfor er det vigtigt, at du kommer, hvis du vil konfirmeres i Vestermarie eller Nylars i foråret 2020.

Hvis du ikke kan komme, bedes du give besked til sognepræst Cæcilie Jessen på mail lcj@km.dk eller tlf. 56 99 90 03.

Se eventuelt også arrangementet på Facebook.

Friluftsgudstjeneste i Arnager i aften 10. juli

I aften onsdag den 10. juli kl. 19.30 fejrer vi gudstjeneste ved havnen i Arnager – og selv om DMI lover lidt dryp, regner vi med at gennemføre gudstjenesten.

Ved gudstjenesten medvirker musikere fra “Folk og fæ”, og prædikant er sognepræst Cæcilie Jessen.

Borgerforeningen har stillet nogle bænke op, men medbring gerne en klapstol, hvis du vil være sikker på en siddeplads – og tag eventuelt også en kande kirkekaffe med.

For at finde gudstjenesten: Kør ned til parkeringspladsen på Arnager Havn, og gå til højre til græspletten nær vandet — vi holder gudstjeneste ved korset.

Se arrangementet på Facebook her

Åbningstider og åbent til stokværkene i juli

Kalkmaleriet på midtersøjlen i Nylars Kirke med Adam og Eva, der spiser frugten fra træet. Foto: Wikimedia Commons.
I Nylars Kirke er der åbent hele dagen, hele året, for andagtssøgende og for alle, der vil se det gamle, smukke kirkerum. Om sommeren er åbningstiderne 8-18.

I hele juli måned er der ligeledes åbent til de to stokværk fra døren i koret. Men gå forsigtigt og hold børn i hånden – kirken er et gammelt hus.