Bekendtgørelse af orienteringsmøde om menighedsrådsvalg 2024

Bekendtgørelse af orienteringsmøde

Der skal i år afholdes menighedsrådsvalg i Nylarsker Sogn.

Som et led i menighedsrådsvalget afholder Nylarsker Menighedsråd onsdag d. 15. maj orienteringsmøde, og alle interesserede er velkomne til at deltage.

På mødet orienteres der om menighedsrådets arbejde i den forløbne funktionsperiode, om kommende opgaver og visioner og om rammerne for det forestående valg.

Orienteringsmødet afholdes i Nylars Samlingshus, Kirkevej 6-8, klokken 19:00.

Se også begivenheden på facebook ved at klikke her.

Menighedsrådet har konstitueret sig

Konstituering i Nylars Menighedsråd

Hvert år til advent fordeler menighedsrådet de forskellige poster på ny. I år er der ikke sket nogen forandringer, så opgaverne i rådet er fordelt som følger:

Formand: Birgitte Ekstrøm, Nylars

Næstformand: Ulrik Pedersen Brandt, Nylars

Kirkeværge: Elisabeth Brandt Hansen, Arnager

Kasserer: Jens-Georg Hansen, Nylars

Kontaktperson: Jens-Georg Hansen, Nylars

Bygningssagkyndig: Kurt Nielsen, Nylars

Skovudvalgsansvarlig: Ulrik Pedersen Brandt, Nylars

Kirkebladsansvarlig: Sognepræst Cæcilie Jessen

Aktivitetsansvarlige: Sognepræst Cæcilie Jessen og Birgitte Ekstrøm

Medlem af det fælles sognegårdsudvalg: Ann-Mari Ipsen, Nylars

Suppleanter til menighedsrådet er Lonny Grønbech (Arnager) og Signe Nielsen (Aakirkeby).

Konfirmandtilmelding 2024

Konfirmandtilmelding 2024

Konfirmandtilmeldingen for konfirmander til konfirmation i Nylars Kirke 2024 er nu åben. Man kan tilmelde sig med MitID på dette link.

Alle konfirmander i Vestermarie og Nylars er inviteret til konfirmandindskrivning efter gudstjenesterne søndag den 20. august i sognegården. Gudstjenesterne er kl. 9 i Nylars og kl. 10.30 i Vestermarie, så vi begynder cirka kl. 11.30 i sognegården på Vestermarievej 41. Her vil der være en bid brød, Cæcilie præst vil fortælle om konfirmationsforberedelsen, og der vil være tid til spørgsmål. Vi slutter cirka kl. 13.

Hvis man ikke har mulighed for at komme til dette arrangement, men gerne vil gå til præst i Vestermarie-Nylars, så kontakt sognepræst Cæcilie Jessen på lcj@km.dk eller tlf. 56 99 90 03.

Åbningstider Nylars Kirke

Åbningstider i Nylars Kirke over sommeren

Nylars Kirke er åben for andagt og besøgende hver dag i sommerperioden fra kl. 8 til 18. Der er åbent til stokværket, når graveren er på kirkegården.

Der er gratis adgang, men man er velkommen til at lægge en mønt i kirkebøssen eller på mobilepay.

Velkommen også til at tage et “andagtskort” i våbenhuset eller låne en salmebog med ind i kirken til en stille stund.

65+-udflugt den 6. juni – tilmelding senest 23. maj

Udflugt til Rønne Vineyard og Den Grønne Frø

Velkommen til Nylars Kirkes udflugt for alle over 65 i Nylars Sogn! Gratis bortset fra drikkevarer til aftensmaden!

Tilmelding senest d. 26. maj til Signe Nielsen tlf. 51906813 eller Elisabeth B. Hansen tlf. 56965053.

Kl. 14.00: Vi mødes i frikirken Rønne Vineyards lokaler i Store Torvegade 47, hvor en af lederne vil fortælle om kirkelivet og deres aktiviteter i lokalsamfundet.

Kl. ca. 15.15: Kaffe – kage – hyggesnak i den fælles sognegård i Vestermarie (Vestermarievej 41).

Kl. 18.00: Aftensmad på “Den grønne frø” i Årsballe (den gamle brugs)

Nyd dagen, det er gratis undtagen drikkelse til aftensmaden, den er for egen regning.

Vi håber på et godt fremmøde og en hyggelig eftermiddag/aften

Tilmelding senest d. 26. maj til Signe Nielsen tlf. 51906813 eller Elisabeth B. Hansen tlf. 56965053.

Hilsen Nylars Menighedsråd