Menighedsrådet har konstitueret sig

Konstituering i Nylars Menighedsråd

Hvert år til advent fordeler menighedsrådet de forskellige poster på ny. I år er der ikke sket nogen forandringer, så opgaverne i rådet er fordelt som følger:

Formand: Birgitte Ekstrøm, Nylars

Næstformand: Ulrik Pedersen Brandt, Nylars

Kirkeværge: Elisabeth Brandt Hansen, Arnager

Kasserer: Jens-Georg Hansen, Nylars

Kontaktperson: Jens-Georg Hansen, Nylars

Bygningssagkyndig: Kurt Nielsen, Nylars

Skovudvalgsansvarlig: Ulrik Pedersen Brandt, Nylars

Kirkebladsansvarlig: Sognepræst Cæcilie Jessen

Aktivitetsansvarlige: Sognepræst Cæcilie Jessen og Birgitte Ekstrøm

Medlem af det fælles sognegårdsudvalg: Ann-Mari Ipsen, Nylars

Suppleanter til menighedsrådet er Lonny Grønbech (Arnager) og Signe Nielsen (Aakirkeby).