Nyt kirkeblad august-september

Nyt kirkeblad for august og september

Fra friluftsgudstjenesten i Bjergebakkebrudet 8. juli.
Foto: Pia Kofoed

Der er kommet nyt kirkeblad for august-september, og alle med bopæl i sognet har forhåbentligt modtaget bladet i postkassen.

Kirkebladet kan læses digitalt her (link).

Bemærk: Gudstjenesten for hørehæmmede, som er annonceret til 6. september kl. 10.30 i Vestermarie Kirke, må desværre aflyses på grund af corona. Der vil dog stadig være højmesse i Vestermarie Kirke kl. 10.30.

Modtager du ikke kirkebladet i postkassen, selv om du bor i Vestermarie eller Nylars Sogne, må du meget gerne kontakte sognepræst Cæcilie Jessen på lcj@km.dk eller 56 99 90 03.