Vielse og kirkelig velsignelse

Vielse og kirkelig velsignelse

Hvis du og din partner ønsker at blive viet eller kirkeligt velsignet i Nylars Kirke, kontakt da sognepræst Cæcilie Jessen på tlf. 56 99 90 03 eller lcj@km.dk.

Dato for vielsen eller den kirkelige velsignelse lægges i samarbejde med præsten. Samtidig aftales der en dato for en samtale forud for vielsen eller den kirkelige velsignelse, hvor præsten kan lære brudeparret at kende og tale om salmevalg, ritualet og gudstjenesten.

Før vielsen skal brudeparret have skaffet en prøvelsesattest fra den kommune, de bor i. Prøvelsesattesten viser, at brudeparret lovligt kan blive gift – at de ikke er gift med andre (eller hinanden!) og at de ikke er i nær familie.

Der skal være mindst to vidner til stede ved vielsen.

Vielser i kirken kan tage sig meget forskelligt ud: Mange gæster eller bare et par vidner, stort skrud eller hverdagstøj, dyrt eller gratis, prangende eller beskedent, planlagt længe i forvejen eller i huj og hast – og så videre. Men fælles for alle vielser er, at vi bærer noget ind i kirken – et kærlighedsforhold, et samliv, påbegyndt eller ej – og beder om Guds velsignelse over forholdet og at Gud vil være med os i det, både på gode og på dårlige dage.

Et bryllup er også en måde at vise helt offentligt, at man hører sammen som ægtepar, og at man håber på venners og families støtte i livet sammen.

Læs mere

Læs mere om vielse og kirkelig velsignelse på folkekirken.dk.