Kirkelige handlinger

Dåb i Nylars Kirke

Hvis du ønsker at få dit barn døbt, kan du kontakte sognepræst Cæcilie Jessen på tlf. 56 99 90 03 eller lcj@km.dk.

Dåben finder som hovedregel sted ved gudstjenesten søndag morgen, skiftevis kl. 9 og 10.30 (se kalender for tidspunkt). Her er hele menigheden til stede og bevidner barnets dåb, hvor barnet bliver en del af den kristne kirke.

Dåben kan også finde sted ved en særlig dåbsgudstjeneste på en lørdag, oftest kl. 11. Dåbsgudstjenesterne arrangeres efter behov cirka en gang om måneden.

Både søndag og lørdag kan flere børn blive døbt ved samme gudstjeneste.

Hvis du er ung eller voksen og ønsker at blive døbt, kontakt da ligeledes sognepræst Cæcilie Jessen på tlf. 56 99 90 03 eller lcj@km.dk.

Har I udskudt dåb pga. corona?

Ingen bekymring! Man kan blive døbt hele livet, uanset om man er 1 år, 2 år, 13 år eller 90 år. Det er ikke noget krav, at man skal kunne passe den arvede dåbskjole for at blive døbt i kirken. Og man kan sagtens gå ind i kirken selv med sin mor og far i hånden.

Om dåben

I dåben bliver man en del af den kristne kirke – af ens lokale sognekirke, af den evangelisk-lutherske folkekirke og den globale kristne kirke.

I dåben bliver vi Guds børn og får lov at kalde Gud for far, som vi gør det, når vi beder ”Fadervor”.

I dåben kommer vi til at tilhøre den korsfæstede og opstandne Herre Jesus Kristus – vi kan kalde os kristne og vide, at døden er overvundet. og at vores synder er forladt.

I dåben får vi givet Helligånden, som skal styrke og vejlede os til at tage den opgave på os, som det er at være kristen.

Kan man blive døbt flere gange?

Der er kun én dåb, og man kan kun blive døbt én gang. Er man døbt i en anden kristen kirke end den evangelisk-lutherske folkekirke, gælder den dåb også i den danske folkekirke.

Ønsker du at blive meldt ind i Folkekirken på baggrund af dåb i et andet kristent kirkesamfund, kan du kontakte sognepræsten på 56 99 90 03 eller lcj@km.dk.

Læs mere

Læs mere om dåbens betydning, om dåbsritualet og om dåbstraditioner på folkekirken.dk.

Vielse og kirkelig velsignelse

Hvis du og din partner ønsker at blive viet eller kirkeligt velsignet i Nylars Kirke, kontakt da sognepræst Cæcilie Jessen på tlf. 56 99 90 03 eller lcj@km.dk.

Dato for vielsen eller den kirkelige velsignelse lægges i samarbejde med præsten. Samtidig aftales der en dato for en samtale forud for vielsen eller den kirkelige velsignelse, hvor præsten kan lære brudeparret at kende og tale om salmevalg, ritualet og gudstjenesten.

Før vielsen skal brudeparret have skaffet en prøvelsesattest fra den kommune, de bor i. Prøvelsesattesten viser, at brudeparret lovligt kan blive gift – at de ikke er gift med andre (eller hinanden!) og at de ikke er i nær familie.

Der skal være mindst to vidner til stede ved vielsen.

Vielser i kirken kan tage sig meget forskelligt ud: Mange gæster eller bare et par vidner, stort skrud eller hverdagstøj, dyrt eller gratis, prangende eller beskedent, planlagt længe i forvejen eller i huj og hast – og så videre. Men fælles for alle vielser er, at vi bærer noget ind i kirken – et kærlighedsforhold, et samliv, påbegyndt eller ej – og beder om Guds velsignelse over forholdet og at Gud vil være med os i det, både på gode og på dårlige dage.

Et bryllup er også en måde at vise helt offentligt, at man hører sammen som ægtepar, og at man håber på venners og families støtte i livet sammen.

Læs mere

Læs mere om vielse og kirkelig velsignelse på folkekirken.dk.

Konfirmandtilmelding 2024

Konfirmandtilmeldingen for konfirmander til konfirmation i Nylars Kirke 2024 er nu åben. Man kan tilmelde sig med MitID på dette link.

Alle konfirmander i Vestermarie og Nylars er inviteret til konfirmandindskrivning efter gudstjenesterne søndag den 20. august i sognegården. Gudstjenesterne er kl. 9 i Nylars og kl. 10.30 i Vestermarie, så vi begynder cirka kl. 11.30 i sognegården på Vestermarievej 41. Her vil der være en bid brød, Cæcilie præst vil fortælle om konfirmationsforberedelsen, og der vil være tid til spørgsmål. Vi slutter cirka kl. 13.

Hvis man ikke har mulighed for at komme til dette arrangement, men gerne vil gå til præst i Vestermarie-Nylars, så kontakt sognepræst Cæcilie Jessen på lcj@km.dk eller tlf. 56 99 90 03.

Konfirmation

Der er konfirmation i Nylars Kirke hvert år på Kristi himmelfartsdag. Helligdagen falder på en forskellig dato fra år til år, og i 2024 er det torsdag den 9. maj.

Der er konfirmandindskrivning hvert år i august/september. Det annonceres bl.a. her på siden og på kirkernes facebook-side.

At følge konfirmationsforberedelsen er en betingelse for at blive konfirmeret – på sin vis er konfirmandundervisningen den vigtigste del, og konfirmationsgudstjenesten markerer afslutningen på forløbet. Konfirmanderne fra Vestermarie og Nylars er samlet på ét hold til undervisningen, men konfirmeres hver for sig.

I løbet af undervisningen lærer konfirmanderne om indholdet af den kristne tro, de er døbt ind i, og de fordyber sig i spørgsmål om Gud og mennesker, liv og død, godt og ondt.

Skal jeg døbes, før jeg kan blive konfirmeret?

Ja. Konfirmationen er en bekræftelse af dåben, og hvis du ikke er blevet døbt som lille barn, kan du blive det ved en gudstjeneste inden konfirmationen. Det er også muligt at følge konfirmationsforberedelsen og afslutte forløbet med at blive døbt.

Må jeg følge undervisningen, selv om jeg er i tvivl om jeg vil konfirmeres?

Ja. Undervisningen er en slags undersøgelse af den kristne tro i fællesskab med en præst og jævnaldrende. Der er plads til at stille spørgsmål og være uenig.

Har du nogen spørgsmål angående konfirmation i Nylars Kirke, er du velkommen til at kontakte sognepræst Cæcilie Jessen på 56 99 90 03 eller lcj@km.dk.

Læs mere

Læs mere om konfirmation på folkekirken.dk.

Begravelse og bisættelse

Ved dødsfald er det muligt at kontakte præsten for en samtale og for at aftale et tidspunkt for begravelse eller bisættelse. Ved samtalen er der mulighed for at fortælle om afdøde og tale om salmevalg og begravelsen eller bisættelsens forløb.

Mange vælger at få hjælp fra en bedemand til at ordne det praktiske efter dødsfaldet og omkring begravelsen eller bisættelsen. Ønsker man selv at anmelde dødsfaldet, kan det foregå via borger.dk.

Som syg eller døende kan der være behov for at tale med en præst. Hvis du eller en pårørende ønsker besøg hjemme eller på sygehuset, kontakt da sognepræst Cæcilie Jessen på 56 99 90 03 eller lcj@km.dk.

Hvad er forskellen på begravelse og bisættelse?

Ved en begravelse går begravelsesfølget efter gudstjenesten ud på Nylars Kirkegård, hvor kisten sænkes i jorden.

Ved en bisættelse køres kisten efter gudstjenesten bort til brænding (kremering) på Rønne Krematorium. Urnen med asken sættes efter ligbrændingen ned på Nylars Kirkegård. Hvis det ønskes, kan urnenedsættelsen finde sted med præstens medvirken, hvor man synger en salme, beder Fadervor og modtager velsignelsen.

Kirkegårdstakster

Der er vedtaget nye, fælles takster for kirkegårdene i Bornholms Provsti for 2023. Klik på nedenstående link for at se taksterne:

Kirkegårdstakster-2023-Bormholms-Provsti

Opstandelsen

Når en afdød begraves eller bisættes fra en kirke, tages der afsked med den døde i lyset af det kristne håb om opstandelsen. En grav på en kristen kirkegård vender altid mod øst – der står solen op, og derfra håber vi en dag at skulle se Kristus komme igen og tage de døde med sig.

Læs mere

Læs mere om begravelse og bisættelse på folkekirken.dk.