Kontakt

Kontakt

Kirkebogsførende sognepræst og begravelsesmyndighed

Sognepræst Cæcilie Jessen er på barselsorlov fra tirsdag den 18. januar 2022.

Barselsvikar er Frank Kærgaard, som kan kontaktes på tlf. 56 99 90 03, på frk@km.dk eller ved fremmøde på kirkekontoret i Vestermarie. Mandag er fridag.

Ønsker du at sende personfølsomme oplysninger, kan de sendes gennem dette link (ved hjælp af NemID).

Hvis du ønsker besøg hjemme eller på hospitalet, hjemmenadver eller andet, er du velkommen til at kontakte præsten og aftale tid for besøg.

Præsten har tavshedspligt.

Graverkontor

Graver Jack Funch
Graverkontoret : telefon nr : 40425914
Mail : nylarskirke@gmail.com

Nylars kirkegård
Kirkevej 10 k, Nylars
3720 Åkirkeby

Organist

Tove Rønne
Tlf. 56 95 34 67
e-mail: tr@dukamail.dk

Guidet tur

Ønskes en guidet tur i kirken og på kirkegården, kan gravermedhjælper Carsten Rolsted kontaktes på tlf. 51 89 36 14.