Konfirmandindskrivning 2018/19

Der vil i år være konfirmandindskrivning for konfirmander fra Nylars og Vestermarie efter gudstjenesten i Vestermarie Kirke søndag d. 30. september kl. 10.30.

Efter gudstjenesten bydes de kommende konfirmander og deres forældre på en forfriskning, og sognepræst Cæcilie Jessen vil fortælle om konfirmationsforberedelsen.

Arrangementet slutter omkring kl. 13.30.

Konfirmationsforberedelsen begynder onsdag d. 3. oktober og afsluttes med konfirmationsgudstjeneste i Vestermarie Kirke store bededag den 17. maj 2019 kl. 10.30 og i Nylars Kirke Kristi himmelfartsdag den 30. maj kl. 10.30.

Er I forhindret i at komme til indskrivningsarrangementet, kontakt da sognepræst Cæcilie Jessen på tlf. 56 99 90 03.

Foredrag flyttet til kirken

Foredraget “Guds ord og Grundtvigs stemme” ved Kristoffer Garne tirsdag d. 3. juli kl. 19.30 er flyttet fra præsteboligen til Nylars Kirke.

Vel mødt.

LCJ