Nyt menighedsråd

Nyt menighedsråd

De nye medlemmer af menighedsrådet i Nylarsker Sogn er:

Jens Georg Hansen
Birgitte Jørgensen Ekstrøm
Ulrik Pedersen Brandt
Kurt Lausgaard Nielsen
Ann-Mari Ipsen

Stedfortrædere er:
Elisabeth Brandt Hansen
Lonny Grønbech
Signe Nielsen

Menighedsrådets funktionsperiode er fire år.

Der kan udløses et afstemningsvalg ved at indgive en kandidatliste.

Kandidatlisten skal udarbejdes på en af Kirkeministeriet godkendt blanket.
Der skal vælges 5 medlemmer. 5 stillere skal underskrive kandidatlisten.

Kandidatlisten kan indleveres til valgbestyrelsen senest 14. oktober 2020:
Jens Georg Hansen, Rønnevej 105
Birgitte Jørgensen Ekstrøm, Kirkevej 27

Jens Georg Hansen, formand for valgbestyrelsen