Info om konfirmandindskrivning

Info om konfirmandindskrivning

Konfirmander, der skal konfirmeres i Nylars Kirke Kristi himmelfartsdag 2021 (13. maj), inviteres til konfirmandindskrivning søndag den 13. september.

Der er højmesse i Vestermarie Kirke kl. 10.30 og derefter indskrivning i sognegården bagefter.

Indskrivningen og undervisningen er fælles for konfirmander med bopæl i Vestermarie og Nylars Sogne.

Undervisningen kommer formentlig til at foregå hver onsdag efter skoletid. Mere info følger.

Følg gerne facebook-siden for Vestermarie og Nylars Kirker (link), hvor der vil blive lavet en begivenhed for konfirmandindskrivningen, og hvor der løbende orienteres om kirkernes liv.