Søndagshilsen 19. april (1. søndag efter påske)

Se video med en salme til søndagen her:Kære alle

Jeg er kommet til at tænke meget på de forfulgte kristne rundt om i verden – fordi vi for tiden på sin vis er i samme båd som dem. Eller i hvert fald kan vi fornemme lidt af, hvad det vil sige at være forhindret i at fejre gudstjeneste og deles om den kristne tro i et fysisk fællesskab.

Men vi er fortsat bedre stillet end dem – vi har, på en eller anden måde, kunnet lukke frivilligt og midlertidigt for gudstjenestens fællesskab. Og vi er ikke truet på livet af andre mennesker, men af en upersonlig virus, der vil mildnes og forsvinde, før kristenforfølgelserne gør.

Men måske kan dette også være en tid til besindelse på de vanskelige forhold, mange kristne brødre og søstre har – til bøn for dem og til tak for vores frihed. De kan også støttes helt konkret, fx gennem organisationen Åbne Døre / Open Doors, som vi havde besøg af i sognegården i februar.

Første søndag efter påske (Johannesevangeliet 21,15-19)
Læs søndagens læsninger her

Jesus siger i søndagens tekst til sin discipel Simon Peter: ”Vogt mine får!”. Han beder ham passe på Jesu menighed, når Jesus er død – ja, passe på alle dem, der er ”Jesu små” – det er alle, der er udsat.

Og så slutter Jesus med at sige ”Følg mig!”. Det er både en opfordring til at følge i Jesu fodspor af barmhjertighed – men også, hvis nødvendigt, at følge Jesus ind i smerten. Vi kan ikke, som Jesus, dø for andre mennesker – men vi kan vove at bære lidt af andre menneskers smerte på os, så de ser, at nogen vandrer med dem.

Almægtige Gud og Fader,
nu, da vi har fejret påsken,
beder vi dig, du, som er gavmild uden grænser:
Hjælp os at holde påske hver dag
i hele vort daglige liv
ved vor Herre Jesus Kristus, din Søn,
som med dig lever og regerer i Helligånds enhed,
én sand Gud fra evighed og til evighed. Amen.

De bedste søndagshilsner, sognepræst Cæcilie Jessen