En bøn for dagen på video

Der må tænkes lidt nyt i disse dage, hvor vi ikke kan samles som kirke til gudstjeneste eller andet. Derfor er der nu her en bøn for dagen ved sognepræst Cæcilie Jessen, optaget på video fra præsteboligen i Nylars.

(Jeg skal beklage, at både lyd- og billedkvalitet lader noget tilbage at ønske – der er endnu meget at lære om at være digital kirke.)

Far i himlen
Vi beder dig for alle, der synes, det er svært
Alle, der føler sig lukket inde og magtesløse
ved ikke at kende dagene, der kommer
Vi takker for de mirakler, du lader spire frem imellem os:
Mennesker, der hjælper mennesker,
økonomier, der krymper sig for at holde svage i live.
Tak fordi du helbreder, også nu, hvor alt, vi hører om, er smitte.
Giv os tålmodighed, Gud,
tålmodighed til at leve og være i livet, som det er i dag,
tålmodighed med hinanden,
tålmodighed med tiden, der kan virke så underligt ude af takt.

Du skærmer din kirke, Gud, vi ser det:
Vi ser, hvordan håb spirer frem,
hvordan dit ord lyder på nye steder og ad nye veje. Vi ser og mærker, at din Ånd blæser, hvorhen den vil, og det takker vi dig for.

Hold vores øjne åbne for dem, der har brug for hjælp, og vis os, hvor vi kan gøre nytte. Hjælp os ud af os selv og ind i tjeneste for den næste person i rækken.

Bliv hos os med din kærlighed.
Slip os ikke ud af dit åsyn.
Lad os ikke glemme dit løfte:
At du er med os alle dage indtil verdens ende.

Hør os, når vi beder i Jesu navn:
Fadervor…