Vil du holde hjemmeandagt juleaften?

Juleaftensandagt i hjemmet

Grandma Moses – Christmas at Home (1946)

Juleaftensdag er en vigtig gudstjenestedag for mange familier i Danmark. Men i år vil mange være forhindret i at deltage eller have valgt det fra.

I stedet kan man holde en kort andagt hjemme på et tidspunkt i løbet af juleaften – når træet er tændt, eller måske når festlighederne er slut, og alle synker trætte om i sofaen?

Her kan downloades et ark med forslag til juleaftensandagt i hjemmet (klik).

God og velsignet jul til alle!

sognepræst Cæcilie Jessen

Prædikenklip fra 4. søndag i advent

Prædikenklip fra 4. søndag i advent

Var du forhindret i at komme til gudstjeneste i dag, den fjerde søndag i advent? Her er lidt af prædikenen fra gudstjenesterne i Nylars og Vestermarie.

Bibelteksterne til 4. søndag i advent kan læses her (link).

Pieter Brueghel den ældre: “Johannes Døberens prædiken” (1566)

“I dag hiver Johannes Døberen os tilbage til os selv og vores verden og nutid, tilbage fra alle vores vidtløftige fantasier om Gud og hans væsen. For den, I venter på, er ikke fjern, men nær – det er en, der står midt i blandt jer.

Det skal vi ikke bare forstå sådan, at den, vi venter på, står som et menneske i en mængde, vi også befinder os i. Eller rettere: Vi forstå det sådan, men i stor, udvidet og bred forstand: Den, vi venter på, viser sig at være en som os – den, vi venter på, kommer og tager del i vores menneskehed – tager del i vores kød og blod, og er ved første øjekast slet ikke særligt ophøjet, måske nærmest tværtimod. Den, vi venter på, er, kunne man sige, en af os.

Dét kaster lys over menneskelivet. Det gør, at den simpleste hverdag kan lyse op, de simpleste ting og de simpleste mennesker, fordi også det er Kristus kommet til.

Der står i så mange julesalmer om Kristus som en gæst – en meget, meget fin gæst, som kaster glans over hele selskabet. ”Kom, Jesus, vær vor hyttegæst, hold selv i os din julefest.” Guds søn er én af os, fordi han lader sig føde som et menneskebarn om ganske kort tid – men han har himmelen med til os.

Og man kan sige, at når dét lys lyser op – når julelyset tændes over os – så kan vi også se noget, som vi ikke kunne se før: At alt det almindelige jo er Guds. Alt hverdagsstoffet, alt, der til daglig kan synes gråt og trivielt, ja, alt det, der bare er alt for normalt – det lægger der sig guldstøv over, når Guds søn kommer til verden med sit lys.”

Glædelig fjerde søndag i advent!

sognepræst Cæcilie Jessen

Gudstjeneste kl. 14 første søndag i advent

Fejl i Rytterknægtens gudstjenesteliste

Der har desværre indsneget sig en fejl i Rytterknægtens gudstjenesteliste, der blev delt rundt denne uge.

Adventsgudstjenesten på søndag den 29. november i Nylars Kirke er kl. 14.

Efter gudstjenesten er der “kirkekaffe to-go”.

Husk for øvrigt, at vi traditionen tro den 1. søndag i advent samler ind til Grundtvigsk Forum. Hvis du ikke har mulighed for at lægge penge i kirkebøssen, kan Grundtvigsk Forum støttes på Mobilepay 717260 eller via Grundtvigsk Forums hjemmeside.

/sognepræst Cæcilie Jessen

Julens gudstjenester

Julens gudstjenester

Også i år bliver det jul i Nylars Kirke! Dog lidt anderledes, end det plejer.

Da vi kun kan være 35 i kirken under de gældende restriktioner, vil der være to gudstjenester juleaftensdag den 24. december, begge med tilmelding. Man tilmelder sig ved at kontakte graver Jørn Pedersen på tlf. 61 19 86 66.

De følgende juledage er der også rig mulighed for at gå til gudstjeneste.

Hvis man ikke har mulighed for at komme til gudstjeneste fysisk, sender TV2 Bornholm en juleaftensgudstjeneste fra Sankt Nicolai Kirke i Rønne den 24. december.

Alle gudstjenester annonceres på sogn.dk, i Bornholms Tidende og i Kristeligt Dagblads gudstjenesteliste.

/sognepræst Cæcilie Jessen

Mundbind i kirken

Påbud om mundbind i kirken

Fra torsdag den 29. oktober skal alle kirkegængere, også i Nylars Kirke, bære mundbind ved gudstjenester og kirkelige handlinger og ved aktiviteter i sognegården.

Mundbindet skal bæres, når man bevæger sig rundt indenfor.

Mundbindet kan tages af, når man sidder ned.

Hvis man er under 12 år eller af helbredsmæssige årsager ikke kan bære mundbind, er man fritaget fra kravet.

Vi ses til gudstjeneste – nu med mundbind – fortæl det gerne videre til din nabo…

Nyt menighedsråd

Nyt menighedsråd

De nye medlemmer af menighedsrådet i Nylarsker Sogn er:

Jens Georg Hansen
Birgitte Jørgensen Ekstrøm
Ulrik Pedersen Brandt
Kurt Lausgaard Nielsen
Ann-Mari Ipsen

Stedfortrædere er:
Elisabeth Brandt Hansen
Lonny Grønbech
Signe Nielsen

Menighedsrådets funktionsperiode er fire år.

Der kan udløses et afstemningsvalg ved at indgive en kandidatliste.

Kandidatlisten skal udarbejdes på en af Kirkeministeriet godkendt blanket.
Der skal vælges 5 medlemmer. 5 stillere skal underskrive kandidatlisten.

Kandidatlisten kan indleveres til valgbestyrelsen senest 14. oktober 2020:
Jens Georg Hansen, Rønnevej 105
Birgitte Jørgensen Ekstrøm, Kirkevej 27

Jens Georg Hansen, formand for valgbestyrelsen

Udendørs høstgudstjeneste og koncert søndag den 13. september

Høstgudstjeneste og koncert flyttet udendørs

På søndag den 13. september er der høstgudstjeneste ved Nylars Kirke, hvor vi fejrer og takker for årets høst. I forlængelse af høstgudstjenesten er der koncert med bornholmerduoen Lyra, der har et moderne take på højskolesange og folkemelodier.

For at få plads til flest mulig kirke- og koncertgængere, er både gudstjeneste og koncert udendørs. Det kommer til at foregå mellem kirkebygningen og klokketårnet.

Gudstjenesten er klokken 14, hvorefter der er kaffe og hjemmebag. Koncerten er cirka klokken 15.

Her er en smagsprøve på Lyras musik:

Der er en facebook-begivenhed for gudstjenesten og koncerten her (klik).

Nyt kirkeblad august-september

Nyt kirkeblad for august og september

Fra friluftsgudstjenesten i Bjergebakkebrudet 8. juli.
Foto: Pia Kofoed

Der er kommet nyt kirkeblad for august-september, og alle med bopæl i sognet har forhåbentligt modtaget bladet i postkassen.

Kirkebladet kan læses digitalt her (link).

Bemærk: Gudstjenesten for hørehæmmede, som er annonceret til 6. september kl. 10.30 i Vestermarie Kirke, må desværre aflyses på grund af corona. Der vil dog stadig være højmesse i Vestermarie Kirke kl. 10.30.

Modtager du ikke kirkebladet i postkassen, selv om du bor i Vestermarie eller Nylars Sogne, må du meget gerne kontakte sognepræst Cæcilie Jessen på lcj@km.dk eller 56 99 90 03.

Info om konfirmandindskrivning

Info om konfirmandindskrivning

Konfirmander, der skal konfirmeres i Nylars Kirke Kristi himmelfartsdag 2021 (13. maj), inviteres til konfirmandindskrivning søndag den 13. september.

Der er højmesse i Vestermarie Kirke kl. 10.30 og derefter indskrivning i sognegården bagefter.

Indskrivningen og undervisningen er fælles for konfirmander med bopæl i Vestermarie og Nylars Sogne.

Undervisningen kommer formentlig til at foregå hver onsdag efter skoletid. Mere info følger.

Følg gerne facebook-siden for Vestermarie og Nylars Kirker (link), hvor der vil blive lavet en begivenhed for konfirmandindskrivningen, og hvor der løbende orienteres om kirkernes liv.