Foredrag flyttet til kirken

Foredraget “Guds ord og Grundtvigs stemme” ved Kristoffer Garne tirsdag d. 3. juli kl. 19.30 er flyttet fra præsteboligen til Nylars Kirke.

Vel mødt.

LCJ

Nyt kirkeblad – med fejl i

Da vi nu er trådt ind i sommermånederne, skulle et nyt kirkeblad for juni og juli gerne være landet i alle postkasser i Vestermarie-Nylars Pastorat.

Bladet kan også hentes i våbenhuset i kirken eller downloades her på siden.

Der har desværre sneget sig en fejl ind i bladet: Nylars Kirkes sogneudflugt til Christianshøjkroen og Østerlars Rundkirke finder sted den 13. juni kl. 14. Tilmeldingsfristen er 6. juni. Kontakt Elisabeth Brandt Hansen på tlf. 56 97 21 43 – læs mere i kirkebladet.

Glædelig sommer!

– LCJ

Konfirmation i Nylars kirke

Konfirmationerne finder sted i Nylars kirke på Kristi Himmelfartsdag den 10. maj 2018 kl. 10:30

Ved konfirmationsgudstjenesten medvirker det svenske kor Eginokören fra Dalby i Sverige.