Kontakt

Kirkebogsførende sognepræst og begravelsesmyndighed

Laura Cæcilie Engell Jessen
Kontaktes på 56 99 90 03
Eller per e-mail: lcj@km.dk
Træffetid på kirkekontoret i Vestermarie tirsdag-fredag fra 10-13

Graver

Svend Grenaa
Nylars kirkegård
Kirkevej 10 k, Nylars
3720 Åkirkeby
Tlf: 40 42 59 14
Træffes bedst telefonisk tirsdag til fredag 12.00-12.30

Organist

Tove Rønne
Tlf. 56 95 34 67
e-mail: tr@dukamail.dk

Guidet tur

Ønskes en guidet tur i kirken og på kirkegården kan gravermedhjælper Carsten Rolsted kontaktes på tlf. 51 89 36 14

Skriv til Nylars kirke