Kontakt

Kirkebogsførende sognepræst og begravelsesmyndighed

Sognepræst Cæcilie Jessen kan kontaktes på tlf. 56 99 90 03, på lcj@km.dk eller ved fremmøde på kirkekontoret i Vestermarie.

Træffes bedst tirsdag-fredag kl. 10-12 på kirkekontoret i Vestermarie, Vestermarievej 41 - men telefonen er altid åben.

Hvis du ønsker besøg hjemme eller på hospitalet, er du velkommen til at kontakte præsten og aftale tid for besøg.

Præsten har tavshedspligt.

Graver

Svend Grenaa
Nylars kirkegård
Kirkevej 10 k, Nylars
3720 Åkirkeby
Tlf: 40 42 59 14
Træffes bedst telefonisk tirsdag til fredag 12.00-12.30

Organist

Tove Rønne
Tlf. 56 95 34 67
e-mail: tr@dukamail.dk

Guidet tur

Ønskes en guidet tur i kirken og på kirkegården, kan gravermedhjælper Carsten Rolsted kontaktes på tlf. 51 89 36 14.

Skriv til Nylars kirke