Kontakt

Kirkebogsførende sognepræst og begravelsesmyndighed

Sognepræst Cæcilie Jessen kan kontaktes på tlf. 56 99 90 03, på lcj@km.dk eller ved fremmøde på kirkekontoret i Vestermarie. Mandag er fridag.

Ønsker du at sende personfølsomme oplysninger, kan de sendes gennem dette link (ved hjælp af NemID).

Hvis du ønsker besøg hjemme eller på hospitalet, hjemmenadver eller andet, er du velkommen til at kontakte præsten og aftale tid for besøg.

Præsten har tavshedspligt.

Graverkontor

Graver Jørn Pedersen (fridag mandag)
Nylars kirkegård
Kirkevej 10 k, Nylars
3720 Åkirkeby
Tlf: 61 19 86 66
e-mail: havblink@gmail.com

Organist

Tove Rønne
Tlf. 56 95 34 67
e-mail: tr@dukamail.dk

Guidet tur

Ønskes en guidet tur i kirken og på kirkegården, kan gravermedhjælper Carsten Rolsted kontaktes på tlf. 51 89 36 14.

Skriv til Nylars kirke