Kirkesanger søges

En stilling som kirkesanger ved Vestermarie og Nylars Kirker er ledig pr. 1. november 2019.

Stillingen er på 12 timer pr. uge.

Kirkesangeren skal varetage følgende opgaver:

  • Lede sangen ved gudstjenester, kirkelige handlinger og øvrige af kirkens arrangementer, hvor det er relevant.
  • Bede indgangs- og udgangsbøn.
  • Deltage i en månedlig plejehjemsandagt.
  • Hjælpe kirketjeneren med uddeling af salmebøger før gudstjenesten og eventuel oprydning efter gudstjenesten.

Ansættelsen sker ved begge kirker.

Ansættelse af en kirkesanger er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10-Centralorganisationen af 2010 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til sognepræst Cæcilie Jessen, telefon 5699 9003, menighedsrådsformand Ellen Andersen, telefon 2398 6844 eller menighedsrådsformand Arne V. Hansen, telefon 6175 2493.

Ansøgningen med relevante bilag sendes til kontaktperson Jens Georg Hansen, Rønnevej 105, Nylars, 3720 Aakirkeby eller på mail til 7555fortrolig@sogn.dk.

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 22. oktober.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted sidst i oktober måned.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer, børne- og straffeattest.

Der er 3 måneders gensidig prøvetid i stillingen.

(Redigeret 20. oktober: Ansøgningsfrist er 22. oktober)